Over Virtueel Museum

Doel
Het toegankelijk maken van de beeldende kunst bij het publiek.
Het bevorderen van de actieve en passieve kunstparticipatie.
Overzicht bieden van kunstwerken die te koop en/of te huur zijn.

Shop 
In de shop kunnen kunstwerken door kunstenaars aangeleverd worden voor plaatsing in de shop.
De kunstenaar bepaalt uiteraard zelf of het werk te koop of te huur is. Of dat het werk uitsluitend wordt getoond en
niet te koop of te huur is.
Geïnteresseerden voor aankoop/huur van een kunstwerk nemen rechtstreeks contact op met de kunstenaar.
Kosten deelname in de catalogus/shop € 2,50 per kunstwerk per jaar ex. btw. Minimaal bedrag voor deelname is € 12,50 ex. btw per jaar.Exposities
Wij bieden kunstenaars, kunstenaarsvereningen en kunstateliers de mogelijkheid een expositie in te richten op de website www.virtueelmuseumoverijssel.nl.
Een expositie kan max 10 kunstwerken bevatten. De kunstwerken mogen iedere 3 maanden vervangen worden.
Kosten expositie € 35,- per jaar ex. btw

Aanmelden voor shop of expositie?
Stuur een mailtje naar aanmelden@virtueelmuseumnederland.nl
Wij nemen dan contact met u op.
Het Virtueel Museum behoudt zich wel het recht voor om kunstwerken te weigeren.

Copyright
Al het op deze website aanwezige tekst- en beeldmateriaal is auteursrechterlijk beschermd en mag
derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Het copyright van de afbeeldingen en teksten van de kunstwerken ligt bij de betreffende kunstenaar.
Ontwerp website copyright Escapement.

Aansprakelijkheid
De informatie, tekst, afbeeldingen, links en andere onderdelen op deze website worden als service aangeboden.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voortvloeiende uit gebruik, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van
tekst, afbeeldingen, informatie, links of andere onderdelen op onze website, de server waar deze pagina’s zich
op bevinden of andere servers die via deze pagina’s benaderbaar zijn.

Algemeen
Virtueel Museum Salland, Overijssel en Nederland is een onderdeel van Escapement Group
Escapement
Elshof 25c
8131RR Wijhe
T 0570 – 522 913
M info@virtueelmuseumnederland.nl

Afbeeldingen slider startpagina
Beeld 1 is afbeelding deel kunstwerk Global van Anneletty Schumacher.
Beeld 2 is afbeelding uit fotoserie Glas van Wil Bijker.

Virtueel museum, virtueeul museum Salland, virtueel museum Overijssel en virtueel museum Nederland is ingeschreven onder kvk nr 61809837